Уругвай - Global peace index (Lowest = Best)

1,80 (индекс) в 2023

Score