Иран - Global peace index (Lowest = Best)

2,80 (индекс) в 2023

Score